Obytný dom Čadca

Siemens

Rodinný dom Frydlant Nad Ostravicí

Stredoslovenská energetika

Rodinný dom Raková

Čerpacia stanica Benzinol

Hotel Čeladenka

Dom kultúry Čadca

Hotel Caldor